Приазовський державний технічний університет

Факультет інформаційних технологій

Кафедры

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтоб выбрать программу

4.1 Інформатики

Название Преподаватель Длительность
Фрактали. Рішення алгебраїчних задач в пакеті «MatchCad» к.т.н., доцент Балалаєва О.Ю. 45 хв.
Основи обчислювання в програмі комп’ютерноЇ алгебри Maple. ст. викладач Володін С.І. 45 хв.
Вступ до шифрування. к.т.н., доцент Волощук С.А. 45 хв.
Наукова робота по кафедрі «Інформатика» по напрямку «Дослідження та комп’ютерне моделювання сучасних атомних часів водневих мазерів» к.ф-м.н, доцент Гранкін Д.В. 45 хв.
Створення програм для побудови графіків функцій. к.ф-м.н, доцент Гранкін Д.В. 45 хв.
Основи монтажу відео у середовищі Adobe Premiere. ст. викладач Долгая М.В. 45 хв.
Основи малювання у редакторі растрової графіки Adobe Photoshop. ст. викладач Долгая М.В. 45 хв.
Основі малювання у редакторі векторноЇ графіки CorelDraw. ст. викладач Долгая М.В. 45 хв.
Цікаве програмування. к.т.н., доцент Крівенко О.В. 45 хв.
Додавання в документ Word графічних об'єктів. к.т.н., доцент Мироненко Д.С. 45 хв.
Робота зі специфічними функціями Excel. к.т.н., доцент Мироненко Д.С. 45 хв.
Умовне форматування. Зведені таблиці і діаграми. к.т.н., доцент Мироненко Д.С. 45 хв.
Системи числення. ст. викладач Молчанова В.С. 45 хв.
Розвиток соціальних мереж: історія створення. ст. викладач Молчанова В.С. 45 хв.
Цікаві комбінаторні задачі. к.т.н., доцент Тузенко О.А. 45 хв.
Робота в операційній системі Linux. Введення, можливості, цікаві опції. ст. викладач Чемова А.В. 45 хв.
Комп'ютерні мережі та обладнання. Програмні засоби тестування працезданості мережі. Мережеві сніфери. ст. викладач Чемова А.В. 45 хв.

4.2 Комп'ютерних наук

Название Преподаватель Длительность
Створення анімаційного зображення к.т.н., доцент П'ятикоп О.Є. 45 хв.
Введення в мови розмітки. к.т.н., доцент П'ятикоп О.Є. 45 хв.
Створення складного малюнку у векторному редакторі. к.т.н., доцент П'ятикоп О.Є. 45 хв.
Технології просування веб-сайтів. асистент Пахальчук Є.В. 45 хв.
Технології розробки веб-додатків. асистент Пахальчук Є.В. 45 хв.
Моделювання як метод пізнання навколишнього світу. асистент Пахальчук Є.В. 45 хв.
Теорія дизайну. к.т.н., доцент Левицька Т.О. 45 хв.
Архітектура комп’ютерів. к.т.н., доцент Левицька Т.О. 45 хв.
Основи комп’ютерних мереж. ст. викладач Альошин С.В. 45 хв.

4.3 Вища та прикладна математика

Название Преподаватель Длительность
Математика в програмуванні графіки. к.т.н., доцент Лупаренко О.В., студент гр. КМ-15 Чернишов О.Д. 45 хв.
Принципи побудови графічних примітивів. ст. викладач Склярова Т.Г., студент гр. КМ-15 Лихушин І.В. 45 хв.
Розв’язання задач з третього блоку ЗНО. д. фіз.-мат. н., професор Холькін О.М., студентка гр. КМ-16 Шитова М.В. 45 хв.
Програмування графіки на С# в Windows Form. к. пед.н., доцент Калініна І.М., студент гр. КМ-15 Чернишов О.Д. 45 хв.
Використання інструменту GDI для відтворення графіка. асистент Остапенко А.О., студент гр. КМ-15 Лихушин І.В. 45 хв.
Використання кривих першого і другого порядку для вирішення прикладних завдань. ст. викладач Графов В.В., студент гр. КМ-16 Малишев О.І. 45 хв.

4.4 Автоматизація і комп'ютерні технології

Название Преподаватель Длительность
Як комп'ютер оцінює ситуацію без людини. Передача інформації в комп'ютерних системах. к.т.н., доцент Щербаков С.В. 45 хв.
Кібернетика і основи управління в комп'ютерних системах. Управляти технологічним процесом просто! к.т.н., доцент Щербаков С.В. 45 хв.
Введення до прикладного програмування. Управління агрегатом без агрегату: що таке програми-симулятори. к.т.н., доцент Сімкін О.І. 45 хв.
Бесіда-лекція «Інженер з автоматизації – професія сучасного та майбутнього». к.т.н., доцент Сімкін О.І. 45 хв.
Вимірювання температури, витрат, тиску. Перші кроки. ст. викладач Мирошніченко В.І. 45 хв.
Моделювання роботи електричних схем на ЕОМ. к.т.н., доцент Черевко О.О. 45 хв.
Основи сучасної електроніки. Як змусити мислити прилади: дослідження логічних елементів електронних схем. ст. викладач Ісаєв А.Б. 45 хв.
Основи автоматизации технологических процессов. к.т.н., доцент Кравченко В.П. 45 хв.
Математичне моделювання фізичних процесів. к.т.н., доцент Воротнікова З.Є. 45 хв.
Створення графічних об’єктів що рухаються за допомогою засобів Microsoft Office к.т.н., доцент Воротнікова З.Є. 45 хв.
Створення мультфільму у Power Point. к.т.н., доцент Воротнікова З.Є. 45 хв.
Створення інтерактивної презентації як гри за допомогою Power Point. к.т.н., доцент Воротнікова З.Є. 45 хв.
Кодування інформації в автоматизованих система. к.т.н., доцент Добровольська Л.О. 45 хв.
Як швидко вирахувати і побудувати графік. Основи роботи у пакетах програм Micrisoft Office (Excel) і Scilab. к.т.н., доцент Койфман О.О. 45 хв.

4.5 Фізики

Название Преподаватель Длительность
Лазерний промінь від фантастики до дійсності. к.ф.-м.н, доцент Цвєткова О.В. 45 хв.
Фотон – енергетичний «ген» речовини. к.ф.-м.н, доцент Цвєткова О.В. 45 хв.
Рух заряджених частинок у магнітному полі. Магнітна «буря». к.т.н., доцент Жук В.І. 45 хв.
Двигун на «електричному вітрі». спеціаліст Усенко О.І. 45 хв.
Яку температуру має спіраль лампи розжарювання? д.т.н., професор Єфременко В.Г. 45 хв.
Радіація в Маріуполі - міф чи ріальність? д.т.н., професор Єфременко В.Г. 45 хв.

4.6 Біомедична інженерія

Название Преподаватель Длительность
Штучні органи замість трансплантатів. д.м.н., професор Азархов О.Ю. 45 хв.
Генна інженерія та перспективи її розвитку. д.м.н., професор Азархов О.Ю. 45 хв.
Біомедична інженерія у сучасному житті. д.м.н., професор Азархов О.Ю. 45 хв.
Інновації в галузі 3D-біопечаті. к.т.н., ст. викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Сучасні, нові та новітні технології імплантології. к.т.н., ст. викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Цікава біомеханіка. к.т.н., ст. викладач Сорочан О.М. 45 хв.
IT технології в медицині. ст. викладач Бухлал Н.А. 45 хв.
Як штучний інтелект змінить медицину. ст. викладач Бухлал Н.А. 45 хв.
БАДи - користь чи шкода? ст. викладач Бухлал Н.А. 45 хв.