Приазовський державний технічний університет

Факультет інформаційних технологій

Кафедры

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтоб выбрать программу

4.1 Інформатики

Название Преподаватель Длительность
Створення програми для побудови графіків функцій. к.ф-м..н,доц. Гранкін Д.В. 45 хв.
Захоплююче програмування у Delphi. к.т.н., доц. Кривенко О.В. 45 хв.
Комп'ютерні віруси. к.т.н.,доц. Бурса О.Г. 45 хв.
Цікаві комбинаторні завдання. к.т.н., доц. Тузенко О.О. 45 хв.
Організація та адміністрування комп`ютерних мереж. ст.викл. Сергієнко А.В. 45 хв.
Створення колажу в Adobe Photoshop. ст.викл. Долгая М.В. 45 хв.
Фрактали та їх властивості Балалаева О.Ю. к.т.н., доцент 45 хв.
Методи криптоаналізу і порівняльна оцінка складності злому найпростіших шифрів заміни. Волощук С.А., к.т.н., доцент 45 хв.
Математичне та комп`ютерне моделювання в наукових дослідженнях. Комп`ютерне моделювання в природних науках. к.ф-м..н,доц. Гранкін Д.В. 45 хв.
Системи счислення. ст.викл. Молчанова Е.А. 45 хв.
Розробка сайтів з використанням конструкторів. зав.каф., професор Чичкарьов Е.А. 45 хв.
Математичний пакет Maple у прикладах. ст.викл.Володін С.І. 45 хв.

4.2 Комп'ютерних наук

Название Преподаватель Длительность
Основи візуального програмування. к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є., ст. викладач Альошин С. В. 45 хв.
Створення анімації. к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є., к.т.н., доцент Міроненко Д. С., к.т.н., доцент Левицька Т. О. 45 хв.
Створення складних малюнків у векторному редакторі. к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є. 45 хв.
Технології просування веб – сайтів. к.т.н., доцент Міроненко Д. С. 45 хв.
Введення в мови розмітки. к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є., к.т.н., доцент Міроненко Д. С., к.т.н., доцент Левицька Т. О. 45 хв.
Технології розробки веб – додатків. к.т.н., доцент Міроненко Д. С. 45 хв.
Теорія дизайну. к.т.н., доцент Левицька Т. О. 45 хв.
Моделювання як метод пізнання навколишнього світу. к.т.н., доцент Міроненко Д. С. 45 хв.
Сфери застосування інформаційних систем. к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є. 45 хв.
Основи комп’ютерних мереж. ст. викладач Альошин С. В. 45 хв.
Системи штучного інтелекту к.т.н., доцент П’ятикоп О. Є. 45 хв.

4.3 Вища та прикладна математика

Название Преподаватель Длительность
Основи програмування. Забельський О.В. 45 хв.
Способи створення сайту. Кулік Ю.С. 45 хв.
Моделювання в середовищі Blender 3D. Кравченко А.О. 45 хв.
Програмування на Unity. Чернишов О.Д. 45 хв.
Розробка і створення інтерактивних ігор для підвищення пізнавальної активності у дітей. Пономарьова Т. 45 хв.
Сума нескінченних рядів. Ткаченко В.В., Бутроменко Є.Ю. 45 хв.

4.4 Автоматизація і комп'ютерні технології

Название Преподаватель Длительность
Як комп'ютер оцінює ситуацію без людини. Передача інформації в комп'ютерних системах. к.т.н., доцент Щербаков С.В. 45 хв.
Кібернетика і основи управління в комп'ютерних системах. Управляти технологічним процесом просто. к.т.н., доцент Щербаков С.В. 45 хв.
Введення в прикладне програмування. Управління агрегатом без агрегату: що таке програми-симулятори. к.т.н., доцент Сімкін О.І. 45 хв.
Основи сучасної електроніки. Як змусити мислити прилади: дослідження логічних елементів електронних схем. Ісаєв 45 хв.
Кодування інформації в автоматизованних системах Добровольська 45 хв.
Сортування масивів Кобиш 45 хв.
Комп'ютер на долоні : Launch Pad i Arduino Ісаєв 45 хв.

4.5 Фізики

Название Преподаватель Длительность
Електрон- частинка чи хвиля? доц, к.ф.-м.н Цвєткова О.В. 45 хв.
Світло- частинка чи хвиля? доц, к.ф.-м.н Цвєткова О.В. 45 хв.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії. доц, к.ф.-м.н Цвєткова О.В. 45 хв.
Рух заряджених частинок у магнітному полі. Магнітна буря. ст.викл. Джеренова А.В. 45 хв.
Визначення напруженості магнітного поля Землі. Магнітна буря. ст.викл. Джеренова А.В. 45 хв.
Визначення питомого заряду електрона. ст.викл. Джеренова А.В. 45 хв.

4.6 Біомедична інженерія

Название Преподаватель Длительность
Сучасні матеріали та медицина . ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Біосумісність та біосумісні матеріали. ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Біомедична інженерія - симбіоз медицини та техніки. ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Визначні відкриття сучасності ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Біороботи - фантастика чи реальність. ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Перспективи розвитку біомедичної інженерії. Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.
Біотехнологія як галузь сучасної науки. ст.викладач Сорочан О.М. 45 хв.
Успіхи біотехнології та молекулярної біології. Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.
Біологічні добавки: користь або шкода. Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.
Біохімічні основи збалансованого харчування. Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.
Штучні органи та тканини Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.
Перспективи використання стовбурових клітин в медицині. Рижова Н.А., ст. викладач 45 хв.